The poem Communication Failure

Tusinde tusinde tusinde ord
Forelagte forsøgsvis forklarede
forcerede forvrængedeforbrugte forsagte
for så helt at forsvinde i rummet
som om der konstant havde været forstummet

Communication failure